Metody motywowania pracowników

Metody motywowania pracowników

Od jakiegoś czasu coraz częściej pracodawcy zaczynają zwracać uwagę na to, jaki wpływ ma motywacja na efekty pracy ich pracowników. Brak motywacji prowadzi nieubłaganie do pogorszenia się wyników firmy, wobec tego coraz większy nacisk kładzie się na jej utrzymanie. Warto w tym celu znać podstawowe modele motywacji, które wykorzystywane są w różnych środowiskach zawodowych.

Jakie są modele motywacji

Pierwszy model to taki, który już powoli zaczyna tracić na popularności. Według niego pracownicy są z natury leniwi i pracują jedynie w celach zarobkowych. Interesują ich tylko kwestie finansowe, a nie mają własnej inicjatywy i nie czują się zaangażowani w sukces firmy. Kierują się przede wszystkim wizją własnego zysku, a na drugim miejscu stawiają dobre prosperowanie przedsiębiorstwa. Tacy pracownicy wymagają ciągłego nadzoru, inaczej przestają odpowiednio wykonywać swoje obowiązki. Drugi powszechnie przyjmowany model to model stosunków współdziałania. Neguje on twierdzenie z modelu klasycznego, jakoby pracowników motywowała tylko gratyfikacja finansowa. Znacznie większy nacisk kładzie się na rolę, jaką w podejściu i nastawieniu pracownika odgrywają jego relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza z współpracownikami i zwierzchnikami. W związku z tym zła atmosfera w zespole czy nadmiernie wymagający menadżer mogą być znacznie silniejszym czynnikiem demotywującym niż nieadekwatna do oczekiwań wypłata. Ostatni z modeli to model zasobów ludzkich. Jest on najszerszy i zasadniczo zakłada, że nie można ograniczać się do jednego czy dwóch czynników przy debatowaniu źródeł motywacji pracowników. Trzeba spojrzeć na sprawę z różnych perspektyw i brać pod uwagę wiele bodźców.

Sposoby motywacji

Motywować pracowników można zarówno negatywnie – karami, jak i pozytywnie – nagrodami. Od tego pierwszego sposobu się odchodzi, ale zazwyczaj zawierał w sobie na przykład kary finansowe za jakiekolwiek pomyłki czy przewinienia w pracy. Znacznie częściej obecnie stosuje się metody pozytywne. Należą do nich nie tylko liczne premie i dodatki finansowe, ale także różne bonusy, na przykład prywatna opieka zdrowotna czy darmowe posiłki. Dzięki nim pracownik czuje się doceniony i ma wrażenie, że firma dba o jego samopoczucie. Perspektywiczni pracownicy będą także bardziej skłonni podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które oferuje tego typu bonusy. Dodatkowo wielu pracodawców decyduje się na indywidualne lub grupowe szkolenia motywacyjne dla pracowników, mające na celu pomóc im strząsnąć znudzenie czy zniechęcenie do pracy, które obniża ich wyniki.

Warto znać podstawowe sposoby i modele motywacji http://twoja-motywacja.pl/blog/modele-motywacji/, ponieważ wbrew pozorom może mieć to olbrzymi wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy.

Dodaj komentarz