Agencja pracy tymczasowej Radom i okolice – co należy do jej obowiązków?

Agencja pracy tymczasowej Radom i okolice – co należy do jej obowiązków?

Agencja pracy tymczasowej Radom Jobspot to rozwijająca się firma, która pomaga znaleźć godnych zaufania i wykwalifikowanych pracowników na wolne stanowiska pracy. Z pomocą agencji wielu polskich przedsiębiorców znalazło odpowiednich pracowników do swoich firm. Pomoc w obsadzeniu wolnych miejsc pracy to jednak niejedyne zadanie agencji Jobspot. Co jeszcze należy do jej obowiązków? Sprawdzamy!

Czym ogólnie zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem, który jako główny cel stawia sobie zatrudnienie pracownika na umowę o pracę tymczasową. W przypadku Jobspot pracownikiem staje się najczęściej obcokrajowiec ze wschodu, który opuścił swój kraj w celu poszukiwania lepszego standardu życia. Trudna sytuacja życiowa lub ograniczona możliwość realizowania się w wyuczonym zawodzie, bądź zdobywania doświadczenia w profesji, niejako wymusza diametralną zmianę życia.

Zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej pracownik zwiększa swoje szanse na znalezienie pracy. Gdy cel zostanie zrealizowany, wówczas pracownik z innego kraju zostaje oddelegowany do jednej z firm działających na polskim rynku pracy. Rozwiązanie pozwala osiągnąć obydwu stronom to, co chcą. Pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika na wolne miejsce pracy. Obcokrajowiec – cenne zatrudnienie, dzięki któremu może się rozwijać i budować nową przyszłość.

Agencja pracy tymczasowej Jobspot – obowiązki

Zakres działalności agencji pracy tymczasowej nie ogranicza się wyłącznie do pomocy w znalezieniu miejsca pracy dla emigrantów przybywających do Polski. W przypadku Jobspot jest to również pomoc w zalegalizowaniu pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także podjęcia legalnego (urzędowego) zatrudnienia. Wszelkie formalności istotne z punktu widzenia każdej strony (pracodawcy-użytkownika oraz pracownika) pomagają załatwić polscy oraz ukraińscy koordynatorzy. Do zakresu obowiązków agencji pracy tymczasowej Jobspot zalicza się zatem pomoc w:

  • dokumentacji legalizacji pobytu oraz legalnego podjęcia pracy;
  • znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy;
  • transporcie do nowego miejsca pracy;
  • zakwaterowaniu;
  • wyżywieniu.

Aby uzyskać dostęp do pomocy, obcokrajowiec przybywający do Polski powinien zgłosić się jak najszybciej do agencji pracy tymczasowej np. Jobspot. Wtedy zostanie zatrudniony na podstawie legalnej umowy o pracę tymczasową i zyska dostęp do oferty polskiego rynku pracy.

Warto przy tym wspomnieć, że Jobspot działa nie tylko w Radomiu, ale także w wielu innych polskich miastach. Są to: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, oraz nieco mniejsze miasta znajdujące się na południu województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz