Z czym są związane transakcje M&A?

Z czym są związane transakcje M&A?

Transakcje M&A charakteryzują się dwoma typami. Pierwszy z nich, czyli M&A finansowe dotyczy  fuzji i przejęcia firm przez podmioty finansowe. Celem firmy w każdym momencie jest zarobienie na transakcji w określonym przedziale czasowym. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez proces przejęcia wielu różnych firm z tej samej branży działających na różnych rynkach geograficznych, albo poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji. Natomiast drugi typ to transakcje strategiczne polegające na aktywnym zarządzaniu i rozwoju kupowanej firmy.

Jak przebiega proces M&A?

Proces transakcji M&A składa się z wielu kroków i jego wdrażanie może trwać nawet wiele lat. Liczony jest od momentu podjęcia decyzji, aż do finalizacji i przejęcia udziałów firmy. Strategia M&A polega na precyzyjnym określeniu wszystkich powodów oraz korzyści wynikających z tego procesu. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie potencjalnych firm, które spełniają kryteria M&A, nawiązanie z nimi relacji biznesowych. W tym celu dobrze jest pozyskać jak najwięcej informacji o oczekiwaniach firm. Między innymi głównym celem jest zdobycie informacji o zamiarach, jakie mają właściciele firm. Wymaga to zdecydowanie więcej pracy.

Od czego należy zacząć planowanie działań związanych z procesem?

Najważniejsze jest określenie kryteriów M&A, identyfikacja, a także odpowiedni wybór parametrów firmy. W związku z prawidłowym przebiegiem transakcji M&A trzeba także określić kryteria ilościowe. Między innymi jest to położenie, zysk, obrót, wielkość zatrudnienia i rodzaj działalności. Oprócz tego nie można zapominać też o kryteriach jakościowych polegających na równym traktowaniu płci, związanych z ochroną środowiska i wykorzystaniem energii ze źródeł niegenerujących CO2.

Gdzie sięgnąć po pomoc?

Chcąc przenieść udziały i akcje spółek związanych transakcjami M&A, niezbędna w tym procesie będzie pomoc prawna. Prawnicy analizują transakcje kapitałowe pod kątem możliwości realizacji projektu. Ich głównym zadaniem jest odpowiednie doradztwo i pomoc w podjęciu decyzji w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Istnieją dwie możliwości połączenia spółek kapitałowych. Pierwszy z nich polega na przeniesieniu całego majątku na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom. Z kolegi druga możliwość to łączenie się spółek poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki.

Dodaj komentarz