Spawanie aluminium Warszawa – co warto wiedzieć?

Spawanie aluminium Warszawa – co warto wiedzieć?

Spawanie jest współcześnie uznawane za niezwykle przydatną umiejętność, ponieważ wiele firm funkcjonujących w różnych branżach wykorzystuje konstrukcje z takich materiałów jak metal, stal, aluminium czy inne tworzywa sztuczne. Proces spawania polega przede wszystkim na łączeniu jednego lub dwóch materiałów (za pomocą specjalnych urządzeń) poprzez ich nagrzanie oraz stopienie w miejscu, w którym mają zostać ze sobą spojone. Warto podkreślić, że w ostatnich latach szczególnie cenione na rynku są uprawnienia do spawania aluminium.

Spawanie aluminium Warszawa – dlaczego ten materiał jest tak popularny?

Zapotrzebowanie na usługi spawania aluminium jest bardzo duże, głównie z powodu właściwości tego materiału. Jest on bowiem z jednej strony lekki, z drugiej zaś – charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję. Oprócz tego jego zaletą jest niska temperatura topnienia oraz wyjątkowo dobre przewodnictwo elektryczne. Warto również podkreślić, że wymienione właściwości można dodatkowo polepszyć wskutek zastosowania domieszek innych metali, np. stali. W związku z powyższym, aluminium jest wykorzystywane m.in. do montażu konstrukcji budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz oraz ogrodów, a także ma szerokie zastosowanie choćby w lotnictwie czy przemyśle samochodowym. Nie dziwi więc fakt, że wiele firm i osób prywatnych poszukuje specjalistów z uprawnieniami do spawania aluminium Warszawa.

Metody spawania aluminium

Obecnie dominują dwie metody, które pozwalają solidnie pospawać aluminium. Pierwszą z nich jest metoda MIG, natomiast drugą – TIG. Oto ich charakterystyczne cechy:

  1. Spawanie aluminium Warszawa metodą MIG odbywa się poprzez wykorzystanie łuku elektrycznego prądu stałego między elektrodą wolframową, a danym stopem. Wykorzystuje się przy tym osłonę gazu obojętnego (np. argonu), który nie wchodzi w związki chemiczne z innymi pierwiastkami. Metoda MIG jest przeznaczona przede wszystkim do spawania elementów aluminiowych o grubości większej niż 1 mm. Zaletą jest w tym przypadku krótszy czas całego procesu niż metodą TIG.
  2. Spawanie aluminium Warszawa metodą TIG polega z kolei na wykorzystaniu w tym celu łuku elektrycznego prądu przemiennego pomiędzy elektrodą z wolframu a stopem. Podobnie jak w przypadku MIG, odbywa się to przy udziale gazu obojętnego, najczęściej argonu lub helu. Omawiana metoda jest zalecana najczęściej do łączenia aluminiowych części o niewielkiej grubości, nieprzekraczającej 1mm (choć górna granica wynosi nawet 10mm). Jej ogromną zaletą jest czystość otrzymanych spoin.

Dodaj komentarz