Przemysł spożywczy w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce

Nie ma wątpliwości, że przemysł spożywczy w Polsce przeżywa wzmożony rozwój. Okazuje się, że rodzimi przedsiębiorcy każdego roku generują z tego tytułu coraz większe dochody. Według ekspertów nasz kraj już niebawem może stać się liderem na rynku europejskim. Wylicza się, że przychody w przemyśle spożywczym oscylują rocznie wokół kwoty 300 miliardów złotych. Jak rozwija się przemysł spożywczy i jakie są prognozy na przyszłość. Dowiedz się więcej już teraz.

Nie da się ukryć, że polscy przedsiębiorcy stawiają na eksport. Ekspansja na rynki zagraniczne to ich cel, który mają realizować w ciągu kolejnych kilku lat. Wiele zmieniło się od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej i taki trend ma się w branży utrzymywać stale.

Co ciekawe, polska „spożywka” jest niezwykle doceniana przez zagranicznych odbiorców. Dostrzegają w produktach dobrą jakość i nadal niską cenę. Ponadto, polscy przedsiębiorcy starają się dostosować do potrzeb europejskich – coraz częściej stawiają na przykład na produkcję żywności BIO.

Warto też podkreślić, że przemysł spożywczy w naszym kraju staje się nowoczesny, przez co o wiele bardziej wydajny. W niejednej hali produkcyjnej czy magazynowej zamiast pracy ludzkich rąk stosowane są innowacyjne, indywidualnie dostosowane maszyny, które wspierają automatyzację całego procesu twórczego. To między innymi mieszarki, rozdrabniarki, suszarnia taśmowa czy urządzenia do pakowania.

Nie można jednak powiedzieć, że maszyny zastępują pracowników fizycznych. Co roku odnotowuje się coraz większą liczbę zatrudnionej kadry, a świetnym przykładem jest nadal obecne zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy.

Prognozy na przyszłość

Polscy przedsiębiorcy stawiają na nowoczesną produkcję, która jakością nie odbiega od tych z rynku zagranicznego. O ile jeszcze kilka lat temu na krajowym rynku dominowały małe i średnie firmy, tak dzisiaj prym wiodą duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej kilkaset osób i nadal starają się rozwijać.

Przemysł spożywczy jest w naszym kraju jednym z tych wiodących, które zasilają polską gospodarkę. Trzeba zaznaczyć, że zauważa się nie tyle powstawanie nowych firm w tym sektorze, które stawiają dopiero „pierwsze kroki”, ile modernizację tych już istniejących. Co ważne, na terenach naszego kraju swoje siedziby zakładają także firmy z kapitałem zagranicznym. Wpływ na to ma przede wszystkim strategiczne położenie terytorialne Polski, ale też niskie ceny i dobra jakość pracy polskiej kadry. Sprzyjają także warunki prowadzenia biznesu i rozwoju.

Nic nie wskazuje na to, by przemysł spożywczy mógł przeżywać w naszym kraju kryzys. Panuje wręcz tendencja odwrotna. To branża, która pozwala osiągać coraz wyższe dochody, dzięki czemu polskie firmy mają szansę się rozwijać i pozyskiwać intratnych kontrahentów. Istotne jest też to, że to właśnie w tym sektorze działa dzisiaj najwięcej działalności gospodarczych zakładanych na terenie Polski i najwięcej z nich jest w stanie utrzymać się na dobrym poziomie.

Dodaj komentarz