Karta informacyjna przedsięwzięcia: kiedy jest potrzebna?

Karta informacyjna przedsięwzięcia: kiedy jest potrzebna?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ma bardzo duży wpływ na ocenę wpływu inwestycji na środowisko. Dlatego jeśli planujemy przedsięwzięcie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na otoczenie naturalne, to musimy sporządzić kartę informacyjną. Zobacz w jakich przypadkach karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana i co powinna zawierać. 

Kiedy muszę sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące planowanej inwestycji. Musimy sporządzić ją w przypadku, kiedy przewidujemy, że planowane przez nas przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko. Co ważniejsze karta informacyjna przekłada się na uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Jakie przedsięwzięcia mogą oddziaływać na środowisko? Tak naprawdę nie chodzi o sam rodzaj inwestycji, ale o miejsce w którym ją planujemy. Innymi słowy w środowisku naturalnym kartę informacyjną przedsięwzięcia będziemy musieli sporządzić nawet pod budowę domu jednorodzinnego. Zwłaszcza w obszarach Natura 2000, które objęte są ochroną ze względu na zagrożone wyginięciem ptaki i ich siedliska. 

Oprócz tego karta informacyjna wymagana jest przy planowaniu budowy farmy fotowoltaicznej, skupu złomu, hali lub magazynu oraz stacji paliw. W każdym z tych przypadków będziesz musiał stworzyć kompletną kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

Co musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

KIP jest obszernym i kompleksowym dokumentem. Zawiera wszystkie informacje dotyczące planowanej inwestycji. Od rozmiarów i przeznaczenia zaczynając, a na przewidywanych odpadach i ich ilości kończąc. Co więc powinno znajdować się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia? 

Jak już wspomnieliśmy KIP musi zawierać dokładne położenie inwestycji, cel jej przeznaczenia oraz skalę przedsięwzięcia. W dokumencie musisz uwzględnić także powierzchnię zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego. Bardzo ważny jest również rodzaj technologii, jaki będzie zastosowany w procesie powstawania inwestycji. Natomiast kluczową informacją, która przekłada się na wydanie decyzji środowiskowej jest to, jakie planujesz zastosować rozwiązania chroniące otaczające inwestycję środowisko. Tutaj możesz wymienić zarówno rozwiązania technologiczne, jak i techniczne. Jeśli nie wiesz jak sporządzić KIP, to warto zgłosić się do specjalistów, którzy stworzą ją za Ciebie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dokument jest kompletny. Dowiedz się więcej na karta inwentaryzacja przedsięwzięcia Bydgoszcz

Dodaj komentarz