Pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG

Pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG

CEIDG – Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

CEIDG to prowadzony przez organy rządowe spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Jest to więc po prostu ewidencja osób, które prowadzą działalność gospodarczą. W ewidencji tej znajduje się każdy przedsiębiorca i nie ma w tym nic skomplikowanego – z wpisem do ewidencji poradził sobie przecież każdy sklepikarz, każdy kierowca prowadzący firmę i każda inna osoba w Polsce, która prowadzi własną działalność. Obecnie CEIDG działa na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647). Wchodzi ona w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu. Konstytucja dla Biznesu miała na celu znaczne uproszczenie zakładania działalności gospodarczej (np. zmniejszenie lub nawet zniesienie składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia działalności). Uproszczeniu w porównaniu z poprzednimi latami uległ także formularz CEIDG.

Zakładanie przedsiębiorstwa a formularz CEIDG

Każdy, kto zakłada własne przedsiębiorstwo zmierzyć musi się z wieloma trudnościami. Najwięcej kłopotów sprawiają nam przy tym zawsze sprawy urzędowe i liczne formalności.

Ten, kto zakłada własne przedsiębiorstwo po raz pierwszy nie zna często podstawowych terminów związanych z zakładaniem i dalszym funkcjonowaniem firmy. Obawy może budzić np. urzędowe określenie “formularz CEIDG”. Są to jednak obawy nieuzasadnione, ponieważ wypełnienie i złożenie formularza to sprawa bardzo prosta. Do tego w sieci możemy swobodnie odnaleźć instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą nas przez cały proces.

Pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG, powiązane z wybraniem numeru PKD (określenie rodzaju prowadzonej działalności) oraz nazwy firmy. Dzięki takiej instrukcji szybko i sprawnie wypełnisz cały formularz.

Czego potrzebujesz do założenia własnej firmy?

Przede wszystkim powinieneś zastanowić się nad kilkoma problemami:

1) Czy rejestracja przedsiębiorstwa jest w ogóle czymś koniecznym?,

2) Jaką nazwę firmy wybrać?,

3) Jaką formę opodatkowania wybrać?,

4) Gdzie założyć konto firmowe? itp.

Jeśli przedsiębiorstwo uzyskuje miesięczny dochód mniejszy niż 50% średniej pensji krajowej, rejestracja nie jest konieczna – tak drobna działalność gospodarcza (np. dorabianie do renty i emerytury) nie wymaga więc wypełniania formularza CEIDG. Nazwa przedsiębiorstwa powinna być określona już przed wypełnieniem formularza – późniejsze jej zmienienie będzie pewną trudnością. Jedyną prawdziwą trudnością okazać może się wybór formy opodatkowania – warto tę sprawę dobrze przemyśleć, omawiając ją z księgowym lub innymi doświadczonymi i zaufanymi osobami. Można powiedzieć więc, że pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG – kwestię tę omówimy w następnym akapicie.

Pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG

Pierwszym krokiem do założenia działalności jest wypełnienie formularza CEIDG. Największe znaczenie ma tu określenie numeru PKD, określającego rodzaj prowadzonej działalności. Jest to proste, chociaż może nieco czasochłonne zadanie – tabela kodów PKD dostępna jest chociażby w Internecie. Musisz teraz po prostu dopasować kod PKD do rodzaju planowanej działalności. Same formularze także dostępne są na stronie internetowej CEIDG. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy. Pamiętaj jednak, że istnieją przedsiębiorstwa, które ułatwiają załatwienie wszystkich formalności. Niektóre banki oferują bezpłatną pomoc w założeniu przedsiębiorstwa, a nawet interesujące dopłaty do składek ZUS (oczywiście pod warunkiem, że przez pewien okres czasu będziemy w odpowiednim banku prowadzić nasze konto firmowe).

Dodaj komentarz