Jakie działania przerywają bieg przedawnienia długów?

Jakie działania przerywają bieg przedawnienia długów?

To, od kiedy rozpoczyna się liczenie biegu przedawnienia długów, zależne jest między innymi od tego, o jakim typie długu mowa. W przypadku kredytów i pożyczek jako punkt początkowy przyjmuje się datę, do której dług miał zostać opłacony, czyli w praktyce termin spłaty raty zobowiązania. Inaczej działa to na przykład w przypadku długów podatkowych czy debetu na koncie.

W tym artykule chcielibyśmy jednak skupić się nie na tym, kiedy zaczyna się bieg przedawnienia długu, a na tym, co może przerwać go i sprawić, że zacznie biec od nowa. Wszystkie najważniejsze sytuacje, w których może to mieć miejsce, omówimy poniżej. Zapraszamy!

W jakich przypadkach bieg przedawnienia długów zostaje przerwany?

Warto w pierwszej kolejności wskazać, że bieg przedawnienia długów może przerwać zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Dzieje się to w momencie, w którym jedna lub druga strona podejmuje działanie świadczące o tym, że chce odzyskać należność bądź spłacić zobowiązanie. W przypadku wierzyciela takim działaniem może być na przykład skierowanie sprawy do sądu, rozpoczęcie egzekucji komorniczej czy mediacji.

Jeśli zaś chodzi o dłużnika, to samodzielnie przerwie on bieg przedawnienia długów, dobrowolnie wpłacając jakąkolwiek kwotę na poczet długu lub podpisując ugodę z wierzycielem. W przypadku, gdyby doszło do przerwania biegu przedawnienia, zaczyna się liczyć go od dnia dokonania takiego działania, aż do momentu przedawnienia, całkowitej spłaty zobowiązania bądź do kolejnego przerwania biegu.

Czy warto liczyć na przedawnienie długu?

Przerwanie biegu przedawnienia jest ważne dla wierzyciela, zwłaszcza, jeśli nie zostało na to już dużo czasu. W przypadku, gdyby dług faktycznie się przedawnił, straci on możliwość dochodzenia zwrotu swojej należności na drodze sądowej. Przerwanie biegu nie jest w interesie dłużnika, ponieważ oddala go od tego momentu, ale trzeba przy tym pamiętać, że im dłużej dług nie jest spłacany, tym większe narastają od niego odsetki.

Czekanie ze spłatą na wypadek, gdyby dług miał się przedawnić, nie jest więc najlepszym rozwiązaniem. Wierzyciel może bowiem przerwać bieg przedawnienia nawet na zaledwie kilka dni przed upłynięciem tego okresu, a wtedy do spłaty pozostanie znacznie wyższa kwota niż pierwotnie, z uwagi na naliczone odsetki. Warto mieć to na uwadze, zastanawiając się, czy warto podejmować kroki, które mogą doprowadzić do “resetu” okresu przedawnienia zobowiązania. W przypadku kredytów i pożyczek wynosi on 3 lata, a długów potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu, w ramach którego otrzymano tytuł wykonawczy aż 6 lat.

Dodaj komentarz