Zachowania szkodzące zaangażowaniu

Zachowania szkodzące zaangażowaniu

Kadra kierownicza wywiera kluczowy wpływ na poziom zaangażowania pracowników.

Poniższa lista może pomóc w identyfikowaniu niewłaściwych zachowań kadry menadżerskiej w tym zakresie:

 1. Brak poparcia dla celów organizacji lub niezgadzanie się z nim; otwarte kwestionowanie decyzji kierownictwa najwyższego szczebla
 2. Pozbawione pasji podejście do pracy, okazywanie własnego zniechęcenia i braku zaangażowania
 3. Brak zrozumienia dla wprowadzanych zmian – okazywanie strachu, przyjmowanie pozycji obronnej i wyrażanie obawy przed niepowodzeniem
 4. Niedostateczna komunikacja z zespołem lub jej brak, brak spotkań w grupie, wyłącznie indywidualne spotkania z pracownikami
 5. Ignorowanie pomysłów i sugestii zgłaszanych przez zespół
 6. Brak wiarygodności – niewyrażanie prawdziwych opinii i poglądów na temat istotnych tematów
 7. Brak umiejętności delegowania, nadmierne kontrolowanie innych, strach przed porażką w przypadku przekazania odpowiedzialności innym osobom
 8. Brak umiejętności budowania zespołu opartego na różnorodności – tj. różnych kompetencjach, postawach, umiejętnościach
 9. Brak doceniania innych osób, przypisywanie zasług wyłącznie sobie
 10. Nadmiernie krytyczna postawa wobec innych osób, brak okazywania uznania, brak pochwał
 11. Brak przywiązywania wagi do kwestii wynagrodzeń, brak sprawiedliwego podejścia w tym zakresie
 12. Brak umiejętności patrzenia na sprawy z perspektywy innych osób
 13. Brak kontroli nad poszczególnym etapami pracy, niewypełnianie podjętych zobowiązań
 14. Niespełnianie obietnic, nadmierne odwlekanie ich w czasie
 15. Koncentracja na własnym sukcesie i karierze zawodowej, brak zainteresowania rozwojem członków zespołu
 16. Stosowanie niekatulanych praktyk zarządzania ludźmi, brak szkoleń w tym zakresie
 17. Brak otwartości na feedback ze strony zespołu i organizacji; negowanie potrzeby oceny kompetencji czy udziału w takich projektach jak ocena 360, DC, badanie opinii pracowników itp.

Powyższa lista może zostać potraktowana jako test (autotest) dla każdego menadżera zarządzającego ludźmi. Osobista praca nad wymienionymi postawami z pewnością przełoży się na wzrost zaangażowania osób w zarządzanym zespole oraz poprawę opinii nt. różnorodnych aspektów pracy.

Rita McGee, Ann Rennie „Budowanie zaangażowania pracowników”

Dodaj komentarz