Rodzaje działalności gospodarczej

Rodzaje działalności gospodarczej

Pomysł na firmę

Planujesz założyć firmę, ale nie masz zbyt wysokich oszczędności? A może finansowo stać cię na rozkręcenie firmy, ale zastanawiasz się czy założyć firmę jednoosobową czy może poszukać wspólnika? Poniżej przedstawiamy rodzaje działalności gospodarczych. To powinno pomóc podjąć decyzję.

Rodzaje działalności gospodarczej

Rodzaj działalności gospodarczej zależy od ilości wspólników, wymaganego kapitału zakładowego czy możliwej formy opodatkowania. Najczęściej uruchamiane są:

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jest to firma prowadzona we własnym imieniu. Właściciel odpowiada za zobowiązania firmy własnym majątkiem oraz może korzystać z uproszczonej księgowości (księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej). Taka forma działalności jest najbardziej odpowiednia dla małych i średnich firm, które nie są narażone na duże ryzyko.

Spółka jawna – nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolności prawne. Musi w niej działać minimum dwóch wspólników. Spółka posiada własny majątek i jej zobowiązania są regulowane w pierwszej kolejności z tych środków. Jednak kiedy środki te są niewystarczające to każdy z wspólników odpowiada za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem.

Spółka cywilna – najczęściej zawierana jest między przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj prowadzą już swoje firmy. Spółka nie ma osobowości prawnej, ale wspólnicy muszą posiadać wpis do CEIDG. Przy zakładaniu spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał początkowy. Wspólnicy spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Jeżeli nawet jeden ze wspólników podejmie zobowiązanie, to wszyscy stają się odpowiedzialni za jego uregulowanie.

Spółka komandytowa – forma przejściowa między spółkami osobowymi a kapitałowymi. Wyróżnia się w niej komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem oraz komandytariusza odpowiadającego za zobowiązania kwotą ustaloną wcześniej w umowie.

Spółka partnerska – może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów (lekarz, prawnik, architekt itp.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wymaga wniesienia kapitału zakładowego w kwocie 5000zł. Odpowiedzialność majątkowa ograniczona jest do wysokości wniesionego wkładu do spółki. Może być to spółka jednoosobowa oraz wieloosobowa.

Spółka akcyjna – najbardziej odpowiednia dla firm, które chcą wejść na giełdę. Wymagany jest kapitał zakładowy, wynoszący 100000 zł.

Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z własna firmą, lepiej zacząć od tych mniej wymagających, a z czasem można przekształcić formę prawną działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz