Kontrola jakości w przemyśle

Kontrola jakości w przemyśle

Kontrola jakości w przemyśle

Kontrola jakości to ostatnimi czasy bardzo często przytaczane zagadnienie. Dzieje się tak ze względu na ogromne zapotrzebowanie dużych firm produkcyjnych na tego typu usługi ze względu na rosnące oczekiwania klientów. Prywatni konsumenci stali się w pełni świadomymi użytkownikami na rynku zbytu – coraz częściej stawiają jakość ponad cenę przy wyborze produktu, który zamierzają zakupić. Powoduje to bezpośrednio nacisk na producentów, czyli najczęściej na duże zakłady produkcyjne, zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów. Pewnie nasi czytelnicy zadają sobie teraz pytanie – jak można zadbać o utrzymanie wysokiej jakości produktów przy masowej produkcji? W tym właśnie celu tworzy się rozbudowane działy ds. procesów jakościowych, które sprawują pieczę nad tym, aby produkowane przedmioty były zawsze jak najlepszej jakości.

Coraz częściej jednak firmy z branży przemysłowej decydują się na outsourcing kontroli jakości. Co to dokładnie oznacza to pojęcie? Przyjrzyjmy się najpierw definicji samej kontroli jakości oraz outsourcingu.

Kontrola jakości definicja

Kontrola jakości to zespół czynności, których wykonanie ma na celu sprawdzenie wszystkich charakterystyk wytworzonego wyrobu i porównanie osiągniętych rezultatów z założeniami początkowymi. Innymi słowy kontrola jakości polega na testowaniu wyprodukowanego wyrobu pod kątem spełniania określonych z góry norm dla danego produktu lub półproduktu.

Kontroli jakości można dokonać na wiele sposobów, istnieją do tego celu specjalistyczne narzędzia jak chociażby: suwmiarki, multimetry czy aparaty rentgenowskie (w zależności od testowanego wyrobu). Bardzo często wyprodukowane przedmioty poddaje się również kontroli wizualnej – np. sprawdza się czy wyprodukowana część samochodowa nie posiada pęknięcia w miejscu spawu. Kontrolę jakości przeprowadza wyspecjalizowany zespół, który nie jest wliczany w skład personelu produkcyjnego.

Outsourcing definicja

Outsourcing to wyodrębnienie z organizacji określonych zadań, funkcji i czynności i przydzielenie ich do danego obszaru w firmie zewnętrznej. Mówiąc prościej, outsourcing polega na współpracy między dwiema firmami, które na podstawie umowy uzgadniają, że przedsiębiorstwo A wykona określoną pracę w przedsiębiorstwie B na ustalonych zasadach i w umówionym miejscu. Możemy więc powiedzieć, że firma, która korzysta z usług outsourcingu zleca podwykonawcy do wykonania określone zadania w ramach swojej organizacji.

Wsparcie jakości w firmach przemysłowych

Tak jak pisaliśmy wcześniej, firmy przemysłowe często decydują się na korzystanie z usług outsourcingu kontroli jakości. Dzieje się tak ze względu na to, że można w ten sposób znacznie zredukować koszty – uzupełnienie kadry o zupełnie nowy dział w firmie to duże przedsięwzięcie, w które angażuje się dział rekrutacji oraz księgowość. Outsourcing kontroli jakości to wygodna forma ze względu na rozliczanie w formie faktur.

Zakłady produkcyjne stawiają na usługi firm zewnętrznych również ze względu na coraz cięższe pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach. Firmy świadczące usługi outsourcingowe mają już zazwyczaj bardzo rozbudowaną kadrę, co jest znacznym walorem przy wyborze tego typu usług.

Dodaj komentarz