Dlaczego warto założyć spółkę z o. o.?

Dlaczego warto założyć spółkę z o. o.?

Spółka z o.o. ma zdecydowanie większą liczbę zalet, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego warto zainteresować się prowadzeniem biznesu w takiej formie prawnej?

Optymalizacja ZUS w spółce z o.o.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w tego rodzaju spółce nie ma obowiązku zatrudniania pracowników. Ponadto wspólnicy nie muszą odprowadzać składek. Jest to zatem ogromna oszczędność w skali roku. Należy mieć świadomość, że opłacanie stosunkowo wysokich składek jest dla bardzo dużej liczby przedsiębiorców obciążeniem, które stawia pod znakiem zapytania przyszłość firmy. W jaki sposób można uniknąć wspomnianego obowiązku? Jak wiadomo wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązani do opłacania składek ZUS. Z kolei wspólnicy w omawianej spółce z o. o. działają z powołania, a nie umowy o pracę. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek ZUS. Oczywiście spółka musi być tworzona przez przynajmniej dwie osoby.

Prestiż spółki z o.o.

Kwestią, która różni spółkę z o. o. od jednoosobowej działalności gospodarczej jest prestiż. Godny uwagi jest fakt, że kontrahenci i potencjalni partnerzy biznesowi zdecydowanie poważniej podchodzą do współpracy z omawianą formą działalności. Prowadzenie spółki z o.o. wymaga nie tylko większej wiedzy, ale również kapitału w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej.

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zdecydowanie najczęściej wymienianym atutem tej opcji jest pełna kontrola nad funkcjonowaniem spółki. Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane zmniejszeniem ryzyka finansowego, ale nie chcą stracić wspomnianej wcześniej kontroli. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że spółka będzie odpowiadała swoim majątkiem za wszelkie wierzytelności, a nie pieniędzmi założyciela przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność majątkowa w spółce z o.o.

Jak wiadomo prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Można jednak zniwelować ewentualne skutki niepowodzenia przedsięwzięcia. Spółka z o. o. jest odrębną osobą prawną. Oznacza to, że odpowiada kapitałem zakładowym wniesionym przez wspólników. Warto wiedzieć, że niewypłacalność spółki będzie podstawą do ogłoszenia upadłości w przypadku, gdy wartość zobowiązań będzie większa od wartości majątku. Obowiązkiem członków zarządu jest wtedy zgłoszenie wspomnianego faktu do właściwego sądu w ciągu 2 tygodni. Godny uwagi jest fakt, że niedopełnienie tej powinności będzie się wiązało z odpowiedzialnością karną i majątkową. W takim wypadku członkowie zarządu mają obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 2 tygodni do właściwego sądu. Nie dopełnienie tej powinności wiąże się z odpowiedzialnością majątkową i karną, taką jak grzywnę i pozbawienie wolności.

Dodaj komentarz