Czy warto mieć w firmie wirtualną centralę?

Czy warto mieć w firmie wirtualną centralę?

Centrala telefoniczna w chmurze to inna nazwa wirtualnej centrali. Zajmuje się ona obsługiwaniem wszystkich połączeń wykonywanych w firmie. Proces wdrożenia takiej centrali w konkretnej firmie jest szybki i prosty. Nie wymaga instalowania jakiegoś specjalnego oprogramowania. Także wykonywanie wszelkich prac związanych z pojawiającymi się w trakcie użytkowania, nowymi funkcjonalnościami, leży po stronie dostawcy. Wirtualna centrala jest o wiele tańsza od tradycyjnej centrali telefonicznej. Cała usługa dostępna jest na stronie internetowej usługodawcy, co pozwala na proste zarządzanie połączeniami.

Kiedyś wydawało się, że wirtualna centrala przeznaczona jest dla dużych, bogatych firm, które stać na skorzystanie z takiej usługi. Teraz wiadomo, że jest ona przeznaczona także dla małych przedsiębiorstw. Sprawdza się zwłaszcza w firmach, których struktura jest rozproszona i zatrudniających przede wszystkim pracowników zdalnych, wykonujących powierzone sobie zadania w domu. Mogą oni nawiązywać kontakt z firmą za sprawą systemu łączności wirtualnej centrali. Także pracownicy Call Center mogą sprawnie zarządzać swoją firmą dzięki takiej wirtualnej centrali.

Wirtualna centrala w przypadku dużych firm może bardzo usprawnić proces przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Każdy z nich posiada własny numer telefonu, który może wykorzystać na rozmowy o potrzebach formy. Rozmowy telefoniczne wykonywane na terenie firmy są darmowe, a w przypadku połączeń wychodzących wirtualna centrala potrafi wskazać na najtańszego operatora. Można przeprowadzać także telekonferencje z pracownikami zatrudnionymi w odległych filiach. Natomiast z połączeniami przychodzącymi powiązanych jest szereg funkcji usprawniających wzajemną komunikację pomiędzy klientami a pracownikami firmy. Można skorzystać z opcji zapowiedzi głosowych przed połączeniem z pracownikiem firmy i samodzielnego wyboru numeru wewnętrznego przez osobę dzwoniącą.

Możliwe jest także przełączanie rozmów, czyli odebranie rozmowy przez jedną osobę, która następnie przekieruje rozmowę na numer innej osoby, a także przeniesienie wywołania, czyli przełączenie osoby dzwoniącej do firmy na inny, dowolny numer znajdujący się także poza firmą. Trzeba zaznaczyć, że również w przypadku małych firm wirtualna centrala jest bardzo opłacalna. Pozwala, bowiem zaoszczędzić pieniądze, które trzeba byłoby przeznaczyć na infrastrukturę. Zapewnia usługi dostosowane do liczby pracowników, a w razie rozbudowy firmy w prosty sposób można rozbudować także sieć połączeń.

Dodaj komentarz