Podatkowe aspekty sprzedaży za granicę

Podatkowe aspekty sprzedaży za granicę

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach otwartość granic powoduje, że prowadzenie biznesu nigdy nie było prostsze. Jest w tym sporo prawdy, lecz jednocześnie warto zwrócić uwagę na kilka aspektów podatkowych, które dotyczą sprzedaży za granicę. Chodzi bowiem o to, że każdorazowa wysyłka towaru generuje pewne obciążenia podatkowe czy to w kraju macierzystym, czy za granicą. Jakie są najważniejsze kwestie podatkowe sprzedaży za granicę?

Sprzedaż za granicę innemu przedsiębiorcy

Najprostszym przypadkiem jest sprzedaż za granicę innemu przedsiębiorcy z obszaru Unii Europejskiej. Chodzi bowiem o to, że dzięki licznym umowom międzynarodowym nie ma potrzeby opodatkowywania towaru w kraju nabywcy. Sprzedawca może zastosować zerową stawkę VAT, jeśli tylko spełni odpowiednie wymagania. Wymogi te zostały ujęte w ustawie o VAT oraz innych dokumentach, które obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Oczywiście w kontekście podatku dochodowego sprzedaż za granicę innemu przedsiębiorcy generuje przychód po stronie firmy, który trzeba opodatkować w Polsce. Tutaj nie ma żadnego wyjątku, chyba że sprzedawany przedmiot został wyłączony z katalogu przychodów podatkowych. Przedsiębiorca dokonując sprzedaży za granicę musi również pamiętać o konieczności wystawienia faktury VAT w odpowiednim terminie.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych

Sprzedaż za granicę na rzecz osób fizycznych jest nieco bardziej problematyczna w kontekście podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to tutaj również po stronie przedsiębiorcy powstaje przychód do opodatkowania. Tymczasem podatek VAT powinien zostać zapłacony w kraju nabywcy towaru. Można jednak uniknąć tego obowiązku, jeśli sprzedaż za granicę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie mieściła się w rocznym limicie wyznaczonym przez prawo. Po przekroczeniu limitu należy sprzedaż opodatkować w kraju nabywcy. W tym celu należy zarejestrować się w danym kraju jako podatnik VAT i dopełnić wszelkich formalności. Choć wydaje się to bardzo problematyczne, w praktyce bywa korzystne, ponieważ niektóre kraje mają korzystniejsze stawki VAT, niż Polska. W efekcie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić niższy podatek, często o wiele niższy. Oczywiście należy tutaj dopełnić wszelkich formalności, co często wiąże się z wyższymi kosztami obsługi księgowej, jednak w niektórych przypadkach naprawdę warto zapłacić VAT w innym kraju. Pamiętajmy, że można zostać podatnikiem VAT w innym kraju bez względu na to, czy przekroczyliśmy już limit sprzedaży na dany rok. 

Dodaj komentarz