Jak powinno wyglądać profesjonalne budowanie drogi?

Jak powinno wyglądać profesjonalne budowanie drogi?

Mapa wszelkiego rodzaju dróg w Polsce stale się rozrasta – widoczne jest to zwłaszcza w ostatnich latach. Drogi zwykłe, ekspresowe, autostradowe lub inne powstają szybciej i są przy tym coraz bezpieczniejsze. Aby jednak nowe drogi służyły kierowcom na lata i były chętnie używane, muszą zostać właściwie przygotowane. A akurat w tej kwestii warto zaufać ekspertom od robót ziemnych oraz usług budowlanych z firmy Szczucki, których cechuje rzetelność i terminowość.

Przygotowanie do budowy drogi

Wykonanie każdej drogi wymaga starannego przygotowania całości podłoża. Zaniedbanie już na tym etapie może nieść ze sobą w przyszłości dość przykre konsekwencje związane m.in. z nieustanną koniecznością naprawy. A jak wiadomo ciągłe prace remontowe drogi to duże koszty, zatory na drodze i irytacja spieszących się kierowców. Warto zatem już na początku zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża. 

W zależności od zlecenia tego rodzaju roboty ziemne obejmują albo usunięcie warstwy tzw. humusu ziemi (przy budowie nowej drogi), albo skruszenia starej struktury (w przypadku rewitalizacji drogi już istniejącej).

Prace przygotowawcze są istotne, należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach konieczność usunięcia zewnętrznej warstwy ziemi pod nową drogę nie jest wymagana. Tzw. humus zdaje egzamin i przy niektórych rodzajach dróg wzmacnia skarpy nasypowe. Przygotowanie to nie musi obejmować także budowy dróg żwirowych lub żużlowych.

Etapy budowy drogi

Profesjonalne budowanie drogi — zaraz po prawidłowo wykonanych pracach przygotowawczych — obejmuje następujące etapy:

  1. Tworzenie wykopów i usunięcie wydobytego i zbędnego materiału;
  2. Wykonywanie nasypów;
  3. Zagęszczanie gruntu;
  4. Stabilizacja podłoża gruntowego;
  5. Zabezpieczenie całości konstrukcji drogowej;
  6. Rozłożenie dostosowanej do rodzaju drogi mieszanki kruszywa.

A jeśli coś pójdzie nie tak?

Zaniechania na którymkolwiek etapie budowy drogi skutkować będą jej dość szybkim niszczeniem i pilną koniecznością naprawy. Wykonawca drogi powinien zadbać nie tylko o jakościowo dobry materiał, ale także o wszelką zgodność z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Te ostatnie jasno określają rodzaj oraz grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, która jest zależna od kategorii ruchu danej drogi.

Zaniedbania skutkują pęknięciami, fałdami, zapadaniem się nawierzchni, które stwarzają niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Budowę drogi warto zatem zlecić profesjonalnej firmie, która ma za sobą wiele lat doświadczenia.

Dodaj komentarz