Pomoc de minimis – jak, kto i kiedy może z niej skorzystać?

Pomoc de minimis – jak, kto i kiedy może z niej skorzystać?

Wielu ludzi niechętnych było wstąpieniu naszego kraju do Unii. Mówili oni, że Unia Europejska nie da nam nic dobrego, a wręcz odwrotnie – będziemy zmuszeni dokładać do większej liczby rzeczy, tj. na przykład żywność. Obecnie, po kilku latach od wstąpienia do Unii Europejskiej, ma ona w dalszym ciągu równocześnie swych zwolenników, jak też wrogów. Jednak jakakolwiek by nie była, trzeba pamiętać, że to dzięki niej obecnie wielu rodzimym przedsiębiorcom żyje się znacznie lepiej. Stało się tak za sprawą różnorodnego typu projektów pomocowych, tj. pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to specyficzny rodzaj świadczenia materialnego, jaki dawany jest tylko małym podatnikom, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swą działalność albo którzy zrobili to już jakiś czas temu, jednak wypełniają oni określenie małego podatnika; bądź też podatnikom, którzy rozpoczęli działalność (bez względu na obrót, jaki zdobyli), ale tylko w roku otwarcia działalności.

Przedsiębiorca, który stara się o udzielenie mu świadczenia w postaci pomocy de minimis, musi przedstawić odpowiedniemu organowi, który udziela wyżej wymienione świadczenie pieniężne, oświadczenie, w którym jasno opisane będzie, czy płatnik podatku w okresie 3 lat korzystał z tego typu pomocy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Jest tak, ponieważ w założeniu tego rodzaju pomocy jest nienaruszalność zasad konkurencji, co skutkuje jedynie niedużymi finansowymi zapomogami dla przedsiębiorstw. Beneficjenci programu dostać mogą nawet 200 tys. euro w ciągu 3 lat (100 tysięcy euro – to granica dla przedsiębiorstw z obszaru transportu drogowego). Naturalnie, są także i pozostałe ograniczenia, z którymi powinno się zapoznać adekwatnie wcześniej. Dla przykładu – firma nie może mieć niezadowalających wyników finansowych (wyniki nie mogą maleć, firma nie może być na skraju bankructwa). Z pomocy de minimis nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy chcą przeznaczyć dotacje na zakup pojazdów czy przerabianie oraz wdrażanie do obrotu produktów rolnych.

Lista ograniczeń jest dość długa, ale pod uwagę należy brać także fakt, iż pomoc ta może zostać wykorzystana w wielu sytuacjach, które także warto sprawdzić nim sięgnie się po ostateczne środki.

Dodaj komentarz