Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Dokumenty, formalności

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Dokumenty, formalności

Polska coraz bardziej rozwija się ekonomicznie. Rynek jest otwarty na nowych pracowników, a ponieważ wielu Polaków szuka szczęścia poza granicami kraju, pracodawcy często zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z innych krajów. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w kraju nad Wisłą? Podpowiadamy.

Jakie zezwolenia na pracę potrzebne są dla cudzoziemca?

Obecnie coraz więcej obcokrajowców chce pracować w Polsce. Przeważają obywatele Ukrainy, ale nie brakuje też innych narodowości. Jeśli obcokrajowiec chce legalnie pracować w Polsce, musi dostarczyć odpowiednim organom dokumenty, aby zdobyć pozwolenie na pracę. Prawo wskazuje różne jego rodzaje. W najprostszej sytuacji są obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii – mogą oni pracować w Polsce bez specjalnych dokumentów jeśli zarejestrują swój pobyt (dzieje się tak w przypadku, gdy przebywają w kraju dłużej niż 3 miesiące). Jednak osoby spoza tych obszarów potrzebują już pozwolenia, które określa się literami od A do E. Najbardziej popularne zezwolenie na pracę typu A pomoże załatwić Lexadvena.com, kancelaria specjalizująca się w prawach obcokrajowców. Zezwolenie typu A muszą przedstawić cudzoziemcy zatrudniani przez firmę, która ma siedzibę w Polsce. W zależności od funkcji i miejsca stacjonowania firmy bądź pracownika, rozróżnia się następnie zezwolenia na pracę typu B, C, D i E.

Jak zdobyć zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A, a także wszystkie inne rodzaje, są konieczne do tego, żeby cudzoziemiec mógł podjąć pracę w polskiej firmie. Ważne jest tutaj to, że on sam nie może wnioskować o takie pozwolenie – musi to zrobić w urzędzie pracodawca, mający zamiar go zatrudnić. Konieczne jest dodatkowo udowodnienie i umotywowanie, że dany przedsiębiorca nie może znaleźć w Polsce wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiadaliby jego wymaganiom. W tym celu musi przedstawić, że przeszukiwał on rejestry bezrobotnych czy oferty PUP.

Obcokrajowiec, który chce starać się o zatrudnienie w Polsce, musi dostarczyć przedsiębiorcy specjalny kwestionariusz osobowy, a także świadectwa pracy z poprzednich firm i orzeczenie lekarskie, które stwierdza, ze może wykonywać obowiązki na danym stanowisku.

Jakie są koszty zatrudnienia obcokrajowca?

Samo zezwolenie na pracę wydaje wojewoda. Aby złożyć wniosek, konieczne jest oświadczenie, którego rejestracja kosztuje pracodawcę 50 złotych, jeśli praca danego cudzoziemca ma potrwać dłużej niż 3 miesiące, i 100 złotych, jeśli odbędzie się powyżej tego czasu. Zezwolenie na pracę typu A można później przedłużyć analogicznie, i kosztuje to 50 złotych, jeśli praca cudzoziemca ma trwać krócej niż 3 miesiące i 100 złotych, jeśli ma być dłuższa.

To jedyne koszty, choć często trzeba liczyć się z okresem oczekiwania, w którym pracownik nie ma jeszcze pozwolenia na pracę i trzeba zapewnić mu byt. Oczekiwanie na pozwolenie na pracę trwa około 3 miesięcy.

Dodaj komentarz